SIVANANDA JOOGA TUTVUSTUS

 

Nime on saanud see joogakoolkond india pühamehe Sri Swami Sivananda järgi (1887-1963), kes jättis tulusa arstiameti ja meditsiiniajakirja väljaandmise ning pühendus jooga õppimisele ja õpetamisele, saades alguses pühendunuks (swamiks) ning ajapikku ülemaailmselt tunnustatud joogaõpetajaks. Talle on omistatud India aukodaniku nimetus.


Lähemalt vt.: http://roosikodustuudio.onepagefree.com/?id=7958& ;

http://www.sivananda.org/index.html


Rahvusvahelised õpetajate kursused (TTC):

http://www.sivananda.org/ttc/schedule.html

 

KIRJANDUST:

Swami Sivanandalt on ilmunud üle 200 põhjaliku raamatu. SY kirjandusest on eesti keelde tõlgitud:

Swami Sivananda. Śivananda raamat. MEDITATSIOON (Varrak 2005)

Swami Viśnudevananda. Täielik joogaraamat piltidega (Varrak 2011)

Kes soovib jooga sügavusi uurida, siis tasub lugeda R.Venugopalani raamatut KUNDALINI varjatud müsteeriumid (MTÜ Lilleoru 2004). Seda raamatut on tunnustanud ka Sri Sivananda loodud Divine Life Society.

 

Õpetamisest:

Oleme õpetajatena esmalt õpilased nagu meie eelkäijadki. Õpetaja on teelolijast vahendaja, olulised on õpetus ja isiklik arenguprotsess. Õpetaja ise ei pea end primaarseks (muidu ta ju ei “elaks” oma õpetust), kuid õpilased on loomulikult tänulikud pühendumise eest.

Vaata Eesti SY kohta http://sivanandajooga.ee/ ja http://www.jooga.ee/classes


 

SIVANANDA JOOGA BAAS:


Swami Sivananda õpetused põhinevad universaalsel alusel – sellel, mis on ühine kõigis religioonides ja joogaviisides. Ta ühendas neli jooga põhiteed – Karma, Bhakti, Jnana ja Raja jooga üheks tervikuks, mida nimetas Yoga of Synthesis. Ajapikku hakati Sünteesjoogat nimetama selle looja nimega.

 

Sivananda jooga on klassikaline jooga, sisuliselt sarnane Asthanga joogaga, mis on aga jõulisem. Sivananda joogas liigub igaüks edasi omas tempos ja oma võimete kohaselt.

 Teadmiseks - hatha jooga oma asanadega on Raja jooga üks osa.


Laias laastus koosneb jooga järgmistest osadest (mis on ühtlasi ka sünteesjooga osad):

  • Karma Yoga on isetute tegude jooga ja sobib enim aktiivsele, tegusale temperamendile,
  • Bhakti Yoga lihtsaim tee, töötab südame kaudu ja sobib hästi emotsionaalsetele/kunstiinimestele,
  • Jnana Yoga e. teadmiste ja teadvustamise jooga – raskeim tee, ehkki ülitõhus – on sobiv intellektuaalidele 
  • Raja Yoga e.  algselt iidsete kuningate jooga, eesmärgile liigutakse süstemaatiliselt, samm-sammult.

 

Jooga on kõigi inimeste ning rahvuste jaoks üks, nimetused pole nii olulised. Erinevad jooga teed on suunatud ikka ühele eesmärgile – ühendada keha, vaim, meel, teadvustada end, saada üheks oma tõelise loomusega ning siseneda maise arengu lõpus ühendusse absoluudi, puhta teadvuse, Selfi ehk Kõrgemaga – kuidas keegi seda siis tajub ja sõnastab.

Kuna tähtsad on teelolek ja loomulik, vaba areng, siis ei ole määrav, kaua see aega võtab. Oluline on protsess. Igal on oma tee ja kiiret pole kuhugi.

 


Mida SY harjutustundides tehakse:

 

Põhiliselt sooritatakse asanaid, mida õpitakse ja sooritatakse teatud kindlal viisil ja järjekorras. Siis on kergem lõõgastuda, enda nõrku ja tugevaid külgi tundma õppida ning järk-järgulist arengut jälgida. Kuna swami Sri Sivananda oli arst, siis valis ja järjestas ta teatud kindlad asanad, et töötada süstemaatiliselt läbi kõik organid, liigesed ja lihased. Rõhutatakse lõdvestumist, õiget sooritusviisi, hingamist, teadvustamist, olevikus elamist ja positiivset mõtlemist. Kuna asanad töötavad nagu akupunktuur, siis on õige sooritusviis ja hingamine vägagi olulised. Lisanduvad pranajama-hingamisharjutused, mis puhastavad keha ja hingamisorganeid ning võimaldavad oma eluenergiat tasapisi tundma õppida ja suunama hakata.

Järk-järgult antakse edasi teadmisi vedadest ja joogast, mida õpetajatele ashramis jagatakse ning mis on mõnusalt selged ja süstemaatilised.

 

Viimaks, kes on valmis kaugemale minema, need lisavad oma praktikale meditatsioonid, kirtani ja puhastused, aga neid tehakse alati treeningtunnist eraldi. Koduses praktikas võib ka hingamisharjutusi asanatest eraldi teha.


Kirtan (e.chantimine) on erinevate mantrate häälega laulmine, mida loetakse bhakti- (e. südame-) jooga osaks ja see on kättesaadav kõigile. Selleks (ja ka vaimse puhastava mõjuga rituaali Arati) läbiviimiseks on mõeldud kokkusaamine, mida kutsutakse Satsangiks.


Otse loomulikult on kõik vabatahtlik, sooritada võib vaid osi praktikaid ja edasi liigutakse samm-sammult vastavalt isiklikule soovile ja valmisolekule.

 


Kuidas seda tehakse?


Kõik need harjutused on selleks, et meelt ja keha samm-sammult üha enam puhastada ja fokusseerida, et saaksime oma tegelikust olemusest aina teadlikumaks ja läheneksime oma arengus eesmärgile, mis on kõigi elusolendite jaoks üks.

 

Sivananda jooga on intensiivsuse seisukohast võttes klassikaline ja n.ö. vahepealne.

Siin puudub igasugune liigne pingutus, jõuga sooritamine, võistlus ja võrdlus nii kaaslaste kui iseendaga. Pingutamise ja liig suure tahtmisega liigutakse sihist hoopis eemale.

Lihtsalt teeme pühendunult seda, mida oleme otsustanud teha, ühinedes selle tegevusega maksimaalselt - samal ajal tajudes ja teadvustades, mis selle käigus meie meele ja kehaga toimub. Oleme seejuures täielikult endale ja tegevusele keskendunud ning lõdvestunud.


Oluline on valitud tee, harmooniline arenemine läbi kohalolemise, protsess, mitte saavutamine. Nn. kundalini energia tõus ja selginemine on kaasnähtused, mis toimuvad edaspidi iseenesest, kui inimene on selleks valmis.

 

Loomulikult annab iga õpetaja oma tunde pisut isemoodi, vastavalt oma loomusele ja kogemustele, ent SY sisu on alati ühesugune.


 Jooga sobib kõigile – nii suhteliselt materialistlikele kui vaimsematele inimestele, tunnid on iseenesest universaalsed ja lihtsad.


 

RAHVUSVAHELISED SEMINARID EESTIS:


Hooaja lõpus käib Eestis nädalalõpukursusel õpetamas ja TT-d tutvustamas rahvusvahelised Sivananda jooga õpetajad, aastaid on käinud siin swami Atmaramananda koos mõne kolleegiga.

 

ALGKURSUSEST LÄHEMALT:

 

Kursus kestab 4-8-10 harjutuskorda, olenevalt grupist ja kursuse eesmärgist.


Kursuse vältel omandatakse sammhaaval:

- 12 baasasanat (harjutust), vastavalt iidse traditsiooni järjestusele ja sooritusviisile;

- soojenduskompleks Päikesetervitus;

- pranayamast e. hingamisharjutustest Anuloma Viloma vahelduvhingamise ettevalmistus;

+ mõningaid mantraid ja baasteadmisi joogast ja vedadest.

Kursusega kaasnevad kirjalikud materjalid harjutuste mõju kohta.

Korralik areng eeldab ka kodutööd, mitte ainult grupis harjutamist – ehkki ka nii saab kuidagiviisi hakkama.

 

Edaspidi, baaskursuse lõpetamisel, on võimalus liituda edasijõudnute grupiga või jätkata kodus omal käel - nii kuidas kellelgi soovi on.

Liitujad saavad harjutamas käia kaks korda nädalas.

 

KOKKUVÕTTEKS:

Sivananda jooga on suunatud järk-järgulisele turvalisele arengule igas valdkonnas, kooskõlas isiklike vajaduste ja võimalustega. Oluline on hetke teadvustamine ja sellele pühendumine. See välistab pressingu ja võistlusmomendi - eelkõige iseenda suhtes. Seda kutsutakse ahimsaks (mõnes tekstis ahinsaks) e. vägivallatuseks.


Samas tekib sooritustest niivõrd palju energiat ja head meeleolu, et see võimaldab meie maises elus paremini toimetada ja tegus olla.

 

 

Kui tekib veel küsimusi, ole julge ja küsi.

OM 

 

Külli Roosi,

Yoga Siromani (s.t. joogaõpetaja)

RoosiKodu Stuudiost

GSM: 5069840